• განათლების პროგრამა, რომელიც ერთ დროს თურქეთის რბილი ძალის ინსტურმენტად ითვლებოდა, პრემიერ-მინისტრსა და გავლენიან სულიერ ლიდერს შორის დაპირისპირებას შეეწირა.

  • 18 ივლისს, გორში, ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტის კავკასიის პროგრამის  (IWPR) და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის (EUMM) ორგანიზებით გაიმართება საინფორმაციო, სამუშაო შეხვედრა შიდა ქართლის რეგიონში, კონფლიქტის ზონაში მომუშავე ჟურნალისტებთან.

  • თვითმხილველები აბობენ, რომ ინციდენტების რაოდენობა წინა წლებთან შედარებით გაზრდილია.

  • ახალი ანგარიშის მიხედვით, სამართალდამცავი ორგანოების ძალისხმევა არასაკმარისია, ტრეფიკინგის მსხვერპლნი მეტ დაცვას საჭიროებენ.

  • შრომისუნარიანი მოსახლეობის რუსეთში გადინება გრძელდება, რასაც ახალი კანონის ამოქმედებაც უწყობს ხელს.